Изграждат Посетителски информационен център в Самоков

Днес се състоя официална церемония по първа копка на Посетителски информационен център в град Самоков. Официални гости на събитието бяха заместник – министърът на околната среда и водите г-н Бойко Малинов, директорът на дирекция „НСЗП“ в МОСВ г-н Мирослав Калугеров, директорът на дирекция „Национален парк Рила” г-н Красимир Андонов и кметът на община Самоков г-н Владимир Георгиев. Строителството е част от изпълнението на дейност „Посетителска инфраструктура и капитално строителство“ по проект „Устойчиво управление на Национален парк Рила I – ва фаза“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България, чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Изпълнител на строителните дейности е ДЗЗД „ММ Рила строител“. Посетителски информационен център – гр. Самоков трябва да бъде завършен до края на месец октомври 2015 г. Основната му функция ще бъде да информира посетителите за природните ценности на Национален парк „Рила”, да дава полезна информация за маршрутите, местата за отдих и правилата за поведение в защитената територия. Дейностите в ПИЦ ще се извършват от експерти по интерпретация и екологично образование. Подобни посетителски информационни центрове ще бъдат изградени и в Благоевград, и в КК „Семково“ край град Белица. Центровете ще съдържат зали за провеждане на презентации и обучение на организирани групи посетители, както и обособени места за експозиции и интерактивни образователни модули с разнообразна тематична насоченост, свързани с уникалната природа на НП „Рила”.

Comments

comments