Извънредно заседание на Общински съвет Благоевград на 17 май

Извънредно заседание на Общински съвет Благоевград на 17 май 2022 година /вторник/
Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, свиква извънредно заседание на 17 май 2022 година /вторник/ от 9:30 часа в зала „22-ри Септември”.
На провелото се днес заседание на Председателски съвет към Общински съвет Благоевград единодушно бе приет дневен ред от 2 точки.
Представители на медиите ще могат да присъстват и отразяват предстоящото извънредно заседание на местния парламент на определени за тях места.

ПОКАНА

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА свиквам извънредно заседание на Общински съвет Благоевград на 17 май 2022 година /вторник/ от 9:30 часа, в зала „22-ри Септември” на общината при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение № 60-00-156/11.05.2022 г., относно определяне на представител на Община Благоевград за участие в комисия за изработване на областна здравна карта.

Докл. – Илко Стоянов – Кмет на Община Благоевград

2. Изменение на Решение № 166 по Протокол № 9 от заседание на Общински съвет Благоевград, проведено на 29.05.2020 година.

Докл. – Радослав Тасков – Председател на Общински съвет Благоевград

Comments

comments