Извънредно заседание на ОбС-Благоевград ще бъде проведено утре

Извънредно заседание за 15 април е насрочено да бъде проведено от Общински съвет Благоевград. Основните въпроси, които съветниците ще разгледат са три, като две са свързани с кандидатстване на община Благоевград с проекти по програми за трансгранично сътрудничество.
Едното предложение се отнася до кандидатстване на Регионален исторически музей – Благоевград с проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V- А „Гърция-България“ 2014-2020 година, а другото е за кандидатстване с проектно предложение по Първа покана за набиране на проектни предложения по Програма за транснационално сътрудничество ИНТЕРРЕГ „Балкани- Средиземно море“ 2014-2020 година.
Трета точка в извънредното заседание на ОбС Благоевград касае предложение относно извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, град Благоевград.

Comments

comments