Зоопаркът в Благоевград става зоологическа градина

Зоопаркът в Благоевград получи нов лиценз, според който той ще стане зоолическа градина. Лицензът удостоверява, че паркът е годен за отглеждане и размножаване на животни при контролирани условия с цел опазването им извън естествената среда. Документът е издаден от Министерството на околната среда и водите и е валиден до 2021 година.

В него има условия, които собственикът на зоологическата градина (в случая общината) трябва да изпълни. В следващата половин година трябва да се систематизира информация за всяко едно животно, да му се направи досие, което да се допълва при настъпили промени.

Comments

comments