За тази година са предвидени 180 млн. лева срещу младежката безработица

180 млн. лева ще бъдат отделени през 2015 година по 4 операции в рамките на Инициативата за младежка заетост чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Очакванията са, че в рамките на Инициативата ще бъдат включени близо 42 хиляди младежи, които ще започнат работа, стаж или обучение, съобщиха от Областен информационен център – Благоевград.
Първата процедура по Инициативата – „Младежка заетост“, беше обявена още през 2014-та година, междувременно преди официалното одобрение на ОП „Развитие на човешките ресурси“ от Европейската комисия. В края на месец март тази година бяха сключени първите договори с младежи в рамките на схемата, като част от тях вече започнаха своя стаж в различни фирми и организации.
Други три операции, насочени към младежи до 29-годишна възраст, ще стартират през тази година. Първата от тях е „Активни“, чиято цел е активиране и интеграция в заетост на млади хора, включително и такива, които не са нито в образование или обучение, нито в заетост.
От възможностите на схемата ще могат да се възползват и безработни младежи, които не са регистрирани в Агенцията по заетостта.
Проект на Насоките за кандидатстване по процедура „Активни“ е отворен за обществено обсъждане. Предложения и становища по тях могат да се отправят до 12 юни 2015 г. Следващите операции по ОПРЧР, които се очаква да стартират през настоящата година, са „Обучения и заетост за младите хора“ и „Идентифициране и активиране на младежи“.
Целта на двете схеми ще бъде интеграция на безработни младежи, тяхното идентифициране и активиране както към заетост, така и към връщане в образователната система. Процедурите са насочени към млади хора на възраст от 15 до 29 години.

Comments

comments