Защо е необходимо извършване на проверка за регистрирана търговска марка?

Търговската марка представлява отличителен знак, белег, лого, с което вашите продукти се отличават от останалите. Една от най-трудните задачи, пред която предприемачите се изправят е именно тази, която се отнася именно до избирането на визия на марката, независимо от това дали се касае за някакъв тип геометрична форма, преобладаващи цветове, дори текстов или музикален знак. Преди изобщо да се предприеме стъпка по регистриране е необходимо да се извърши съответното проучване в патентно ведомство проверка на марка. Това би ви гарантирало, че няма да навлезете в чужди води и да копирате волно или неволно друг бранд, което автоматично ще доведе до отказ на регистрирането на марката ви.

Как се извършва проверка?

При всяка една процедура за регистриране на интелектуална собственост се взимат под внимание съществени процедури, които да установят уникалността и правото на заявителя да получи конкретната защита и собственост върху труда, независимо дали е авторско право, изобретение или друго. Възможността, която се дава за проверка на търговска марка има за цел да с сведат до минимум рисковете за настъпване на усложнения по време на регистриране.

В случай, че вече има регистриран такъв бранд, който е подобен или много близък до този, който вие желаете да регистрирате то на практика това ви гарантира отказ и връщане стъпка назад от желанието ви да придобиете право на собственост върху определен знак, с който за брандирате бизнес продукти, стоки или услуги. На практика това са претърпени загуби, които всъщност можете да си спестите, когато става въпрос за осъществяването на целите ви.

Ключова е ролята на консултантите в тази сфера, които ще ви осигурят:

  • Детайлно предварително проучване, което ще даде яснота дали е свободно името, логото или друг знак който желаете да регистрирате като марка;
  • Прилага се комплексен подход за наличие на сходни брандове;
  • Извършва се оценка на вашия проект;
  • Изготвят се анализи за фонетично сходство, ако марката ви представлява име;
  • Извършва се проверка за визуално сходство в случай, че вашето лого ще бъде графично или фигуративно.

Това са процеси, които изключително биха улеснили по-нататъшния процес на регистриране. Консултантите освен проучване и проверка ще ви предоставят и съвети за маркетинговото позициониране на вашите продукти така, че да са разпознаваеми и лесни за откриване.

Защо е важна общата оценка?

При проучването и проверката ще срещнете различни термини, които е отнасят до регистрирането на търговски марки. Общата оценка е една от основните, която включва всички фактори, които биха повлияли на взимането на крайно решение. Накратко този способ изключва вероятността за объркване на потенциалния потребител, който би объркал друг продукт с вашия и обратно.

Анализа, който се извършва от консултантите съобразно тази проверка се отнася до:

  • Разглеждането на няколко бранда едновременно;
  • Извършване на съпоставка на визуалните качества и начина, по който те въздействат на потребителите;
  • Какво е посланието на конкретното лого или словесно съчетание.

Изключително сложни са тези проучвателни процеси и те не а за пренебрегване, когато се търси сигурен начин да се наложите и утвърдите на пазара със стоки, продукти или услуги. Вижте още за проверката на търговска марка в тази статия.

Как се извършва проверката?

Един от най-лесните и сравнително бързи начини за проверка се извършва в Патентното ведомство. Тривиалния метод е да се направи проучване в сайта на Българското патентно ведомство. Тук се поддържа пълен регистър на брандовете, които обаче имат действие само на територията на страната.

Препоръчително е да се направи справка и в единния регистър на Европейския съюз, тъй като липсата на дадена като регистрирана у нас не означава, че такава вече не е заявена извън територията на България. А това би ви спестило по-нататъшни разходи особено в случай, че желаете да развиете бизнеса си извън страната.

Не подценявайте и Интернет търсачките, в които също има база данни, в които да проверите дали волно или неволно можете да нарушите правата на трети лица, които вече имат право на собственост върху конкретна марка.

Comments

comments