Защо е добре да се възползвате от услугите на фирма за регистрация на патент?

В редица държави, сред които и България на създателите на изобретения се дава възможност за регистрирането им. Самото патентоване представлява процес, който подсигурява правна защита, утвърждаване на труда на притежателя. Но какво се дефинира под термина „изобретение“ и как се решава дали се касае именно за някаква новост или нововъведение, което има промишлена приложимост. Процесът по издаването и регистрирането на патент е сложен, което от своя страна налага използването на професионални експертни услуги, които оптимално да улеснят притежателите на такъв тип интелектуална собственост. В днешната тема ще споделим защо е определящ избора на фирма за регистрация на патент.

Защо е важно изобретението да бъде патентовано?

Основният въпрос, на който следва да си отговорите е именно този, който се отнася до самата причина за желанието за регистрация на изобретение. Според регламентите и разпоредбите в Закона за патентите и регистрацията на полезни модели под изобретение се разбира новост, притежаваща характеристиките на изобретателска стъпка и промишлена приложимост.

Основно такъв тип регистрация се извършва на технически изобретения, при които има изрично доказателство за полезността на съответното съоръжение или нововъведение в редица сектори на промишлеността. Има значение дали ще бъде патентован такъв интелектуален труд, тъй като това реално дава право на неговия собственик да се разпорежда с него както намери за финансово изгодно.

Основните права, които притежателя му придобива се отнасят до:

 • Не е възможно продаването на изобретението без знанието и съгласието на неговия собственик;
 • Не може да се произвежда;
 • Не може да се разпространява под каквато и да било форма;
 • Не може да се ползва без съгласието на притежателя.

Накратко с регистрацията на патент се осигурява правна защита, която е гарантира на собственика, че в случай на констатирани нарушения могат да бъдат търсени компенсации или да бъде повдигнат съответния иск.

Защо да се възползвате от услугите на консултантска фирма?

Споделихме в началото на темата, че става въпрос за специфични условия, които трябва да бъдат изпълнени относно регистрирането на патент. За човек, който не е наясно с процедурите безспорно е трудно да се вземе решение, което би било адекватно на изискванията на Патентното ведомство. За да не се проточи твърде дълго самото регистриране и патентоване е добре да се запознаете с възможностите, които ви предоставят консултантските фирми.

Важното в случая е да се спазят точните етапи и всеки един от тях е специфичен сам по себе си. Приоритетно е използването на услугите на консултантска фирма, тъй като на практика това касае именно коректното следване на процедурата, включваща:

 • Изготвяне на експертиза, която доказва, че изобретението може да бъде патентовано;
 • Предоставяне на доказателства, че се касае за интелектуална собственост, отговаряща на изискванията за новост, изобретателска стъпка, промишлена приложимост;
 • Подготовка на документите при подаване на заявка;
 • Представителство пред институциите;
 • Изготвяне на договори, които могат да предоставят права на трети лица срещу съответната тарифа и други.

Особено полезно е да се доверите на специалисти, тъй като реално това би ви спестило доста усилия, време и разходи.

Условия

Със сигурност това, което е необходимо да се  вземе под внимание са всички онези привилегии, от които можете да се възползвате с наемането на консултантска фирма по интелектуална собственост. И тъй като всяка услуга си има цена е необходимо да сте напълно наясно с това, което предстои да бъде заплатено по съответната тарифа.

Цените за консултантски услуги по отношение на патентоване на изобретение се определят на индивидуален принцип. В общи линии се касае именно за:

 • Набор от услуги, които ще използвате;
 • Вид на изобретението, което подлежи на регистрация;
 • Ангажименти на специалистите;
 • Дали ще бъде включена и регистрация на Европейски патент;
 • Рейтинг на консултантската фирма и други.

В случай на необходимост от съвети и насоки не се колебайте да потърсите решение с помощта на експертите от IPConsulting.

Прочетете също и тази статия относно географските означения.

Comments

comments