Защо гърците чупят чинии, а българите хвърлят салфетки в заведенията?

Гръцката традиция на умишлено счупване е много стара културна практика и съвсем не е случайна. Но какво символизира това нелепо хвърляне на салфетки у нас? Дойде време да обърнем внимание и на тази традиция.

Да започнем с връзката между счупеното и щастието. Актът на умишленото счупване е много стара традиция в Гърция. Тя започва с линията на страданието, защото да счупиш нещо никога не е весело. В разгара на празника човек трябва да знае, че много хубаво не е на хубаво. Така че счупвайки нещо, ти усмиряваш щастието. Впоследствие това се изкривило в демонстрация на богатство – колкото повече имущество пожертваш, толкова по-голяма ти е веселбата.

Сега да обърнем внимание на салфетките. У нас колкото и да усмиряваме щастието, винаги имаме едно наум – да не си трошим покъщнината. Така че трошенето трябва да има заместител. Е, случвало се е и трошене на чинии, но на някакъв етап, вместо да метне чиния, някой е метнал салфетка, унищожил е нещо по-евтино.

И понеже традициите имат навика да еволюират, изведнъж хвърлянето на салфетки се е превърнало в съвсем отделен ритуал, базиран на старата амалгама между жертвоприношение и демонстрация на социален статут.

Само че със салфетките работата е доста половинчата, както впрочем и с музикалния жанр, с който вървят.

Comments

comments