Зачестяват случаите на домашно насилие над възрастните хора

Между 40 и 50% от търсещите консултации за преживяно домашно насилие всеки месец в Пловдив са възрастни хора.
Това коментира Татяна Рискова, адвокат на Фондация „Джендър алтернативи“.
По думите й жертвите на насилие все по-често са нападани от най-близките си хора, вследствие на злоупотреба с алкохол, а в някои случаи – и след употреба на наркотични вещества.
Адвокат Рискова отбеляза, че възрастните хора трудно взимат решението да подадат сигнал за преживяно насилие, тъй като не считат за морално да влязат в конфликт със своите близки.
„Те се разкъсват от угризения, че ще им навредят, а всъщност те са истинските потърпевши“, категорична бе Рискова.
Независимо от това, статистиката сочи, че заведените дела в Пловдив са най-много спрямо всички останали български градове, като за 2014 година те са приблизително 250.
„С цел осигуряването на ефективна защита на правата и интересите на пострадалите от домашно насилие хора, полиция, съд и неправителствените организации се обединиха в общ проект“, отбеляза координаторът по проекта „Ефективно прилагане на Закона за защита от домашното насилие“ Рада Еленкова.
„До този момент организирахме няколко работни срещи и семинари с участието на над 50 ръководители и представители на ключови държавни институции и НПО, подобрихме координацията между ангажираните с проблема институции, като създадохме програма за работа с Пловдивския районен съд и ОД на МВР-Пловдив и поставихме темата за домашното насилие във фокуса на обществения интерес“, обобщи Еленкова.
През септември предстои семинар за обмяна на знания, умения и практики между Пловдивския и Благоевградския съдебен район, както и поредна работна среща между представители на съда и полицията, отново с цел по-ефективна защита на жертвите на домашно насилие.

Comments

comments