Затягат правилата за провеждане на матурите

В опит да спре търговията с верните отговори на матурите, образователното ведомство изготви нормативни промени. Образователното министерство предлага директорите да сформират специални комисии в училищата, в които да могат да участват и родители. Комисиите ще отварят секретните пликове и ще разпределят материалите. Техен член ще следи видеонаблюдението в залите в реално време. „Това трябва да бъдат хора, които да не са в конфликт на интереси с цялостната организация , т.е. да нямат деца, които са зрелостници”, посочи зам.-министърът на образованието Ваня Кастрева. В наредбата за провеждането на матурите се предлагат изрични текстове, според които зрелостник ще бъде отстраняван, ако преписва от хартиен носител, от телефон или от другарче. Също и ако изнася извън залата изпитни материали. Освен това до приключване на изпитния ден квесторите няма да имат право да използват телефон. В изпитния ден на територията на училището ще се допускат само зрелостниците и хората, ангажирани с организацията. Предстои предложенията да се одобрят от Министерския съвет.

Comments

comments