Заради опит за фалшифициране на документи осъдиха кюстендилка кандидатстваща за евросредства

Съдът одобри споразумение, сключено между Окръжна прокуратура – Кюстендил и обвиняемата И.И.Б. за представяне на неверни сведения и неистински официален документ в „Държавен фонд „Земеделие“ с цел получаване на европейски средства. Жената е осъдена на 11 месеца лишаване от свобода с изпитателен срок от 3 години, а наложената парична глоба е в размер на 1000 лева. На 18.11.2013 г., в гр. Кюстендил обвиняемата И.И.Б. представила неверни сведения пред старши експерт в Областна дирекция „Държавен фонд „Земеделие“ – Кюстендил, като към Заявление за подпомагане по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ приложила заверено копие на неистински официален документ – Удостоверение, издадено от Национална служба за съвети в земеделието. По този начин тя е целяла да получи средства в размер на 39 113.60 лева от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, принадлежащ на Европейския съюз, от който са предоставени средства на българската държава, разпределени чрез „ДФ-Земеделие“ – Разплащателна агенция. И.Б. се ползвала от фалшив официален документ за завършен курс (придобита квалификация), като от нея за самото му съставяне не може да се търси наказателна отговорност. Решението на съда не подлежи на обжалване.

Comments

comments