Започна кандидатстването във Втори национален конкурс „Подавам ти ръка и заедно ще го направим”

Втори национален конкурс „Подавам ти ръка и заедно ще го направим” ще се проведе в Благоевград. Той е организиран от Ресурсен център за подпомагане интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални потребности- Благоевград с подкрепата на Община Благоевград. Започна събирането на материали за участие в конкурса, който включва четири категории. Първата е за рисунка или картичка под мотото „Върви до мен, бъди мой приятел”, втората за компютърна рисунка – „Моята опорна точка”, третата е за пластика, кукла или пано с послание „Имало едно време вълшебен свят, в който…” и последната е за фотография – „И аз бях там”. Компютърните рисунки трябва да бъдат цветно принтирани на хартиен носител във формат А4. Фотографиите от своя страна трябва да съдържат наименованието на мястото, което изобразяват и да бъдат принтирани на хартиен носител с размер 15 на 21. В конкурса могат да участват деца и ученици от всички учебни заведения и извънучилищни звена, без ограничение във възрастта. Всеки желаещ да се включи има право да изпрати неограничен брой творби в категориите, по избор.
Материалите за участие могат да се изпращат на адрес: 2700, град Благоевград, ул. „Братя Иванови” 7, пк 305 – Ресурсен център. В писмата си участниците трябва да посочат трите имена и възраст, адрес за кореспонденция, телефон за връзка и имейл. Крайният срок е 31 януари 2016г.
Победителите от всяка категория, отличени на 1, 2 и 3-то място ще получат предметни награди и грамоти. Това ще стане обаче след като жури разгледа творбите до 29 февруари 2016г. Освен награди, отличените работи ще бъдат публикувани, а някои от тях ще бъдат предоставени за благотворителност.
Идеята за самия конкурс „Подавам ти ръка и заедно ще го направим” тръгва от мисълта на Алберт Камю, който казва „Не върви зад мен, защото може би не съм добър водач. Не върви пред мен, защото може би няма да тръгна след теб. Върви до мен, бъде просто мой приятел!” Целта е да се стимулира творческото развитие на децата, да изразят свободно себе си, да дадат воля на въображението си и да изпратят своето послание към света.

Comments

comments