Започна данъчната кампания в община Благоевград

Започна данъчната кампания в община Благоевград. Жителите на областния център на Пиринско са сред първите, които могат да се възползват от възможността да изплатят пълния размер на задълженията до 30 април и да получат 5 % отстъпка. След тази дата, те ще могат да платят на две равни вноски до 30 юни и до 31 октомври. До края на месец февруари всички задължени лица ще получат уведомителни писма за размера на своите задължения и сроковете за плащане.
Местните данъци и такси могат да бъдат платени на касите, намиращи се на партера на Община Благоевград. Те са с непрекъснато работно време в часовете от 07:30 до 18:30 часа. Плащането може да се направи, както по банков път, така и чрез ПОС терминал.
Патентният данък може да бъде внесен на четири равни вноски- за първото тримесечие- до 31 януари, за второто – до 30 април, за третото- до 31 юли и за четвъртото тримесечие до 31 октомври.

Comments

comments