Зам.-областният управител Анна Бистричка обсъди в Брюксел развитието на селските региони и регионалната политика на ЕС

Зам.-областният управител на Благоевград Анна Бистричка обсъди в Брюксел развитието на селските региони и регионалната политика на ЕС. Разговорите бяха част от организирано посещение в Европейската комисия за областни управители от цялата страна.
В рамките на срещите си с представителите на Европейския изпълнителен орган, Анна Бистричка засегна различни актуални въпроси от дневния ред на област Благоевград, които попадат в компетенциите на ЕС. В частност беше обсъдена Европейската политика за развитие на селските райони 2014-2020 г., възможностите, които тя предоставя на България и аспектите на т. нар. “Мярка 7″, която засяга основните услуги и мерките за обновяване на населените места в селските райони.
Параметрите на тази програма засягат инвестиционната подкрепа за дребна по мащаб инфраструктура, и в частност общински пътища; инфраструктура с местно значение; широколентов интернет; туристическа инфраструктура; туристическа информация; културно и природно наследство в селските райони и т.н.
Допустимите разходи по програмата обхващат строителството, придобиване и подобряване на недвижимото имущество, закупуване на машини и оборудване, общи разходи. Основни бенефициенти по тази програма са селските общини, неправителствените организации, читалищата и др.

Comments

comments