ЗАЛОВЕНИ СА ИЗВЪРШИТЕЛИ НА ВАДНАЛСКИ ПРОЯВИ В КЪТА ЗА ОТДИХ НАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

В последно време зачестиха вандалските прояви в крайградския кът за отдих, който бе изграден край язовирите над Гоце Делчев.
Заловени са 6 непълнолетни лица – 2 от село Борово и 4 от квартал Средна в Гоце Делчев, част от които са извършили посегателство върху общинско имущество на мястото – изпочупили са лампи и пейки, а друга част са се къпали в язовирите, което е много опасно и абсолютно забранено.
Нарушителите са задържани и отведени в Районно управление „Полиция“ Гоце Делчев, където са извикани и техните родители и настойници. За вандалските прояви и за къпането в забранени места се водят съответните преписки в полицията и в Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Гоце Делчев /ОКБППМН/. На родителите и настойниците на заловените лица ще бъдат наложени санкции – парични глоби. С непълнолетните нарушители се работи в Детска педагогическа стая и ОКБППМН.
Заради зачестилите прояви на вандализъм в крайградския кът за отдих и къпане в язовирите над Гоце Делчев, които се извършват предимно от непълнолетни лица от село Борово и гоцеделчевския квартал Средна, в този район е поставена денонощна охрана, която ще следи за спазване на правилата и опазване на имуществото там.
Освен това са определени служители на Общинска администрация Гоце Делчев, които ще изпълняват постоянен контрол и ще следят за спазване на разпоредбите на Наредба № 1 в зелените площи, парка и зоните за отдих на територията на общината. Те ще наблюдават дали има нарушения на забраните за люпене на семки, замърсяване, драскане, чупене и други повреди на общинско имущество, чупене на фиданки, както и разхождане на кучета в забранените за това места. Нарушителите ще бъдат санкционирани в съответствие с разпоредбите на Наредба № 1 на Общински съвет – Гоце Делчев.
Във връзка с наближаващия край на учебната година и предстоящата ваканция, отправяме апел към родителите и настойниците на децата в общината, да бъдат внимателни и да упражняват по-строг контрол върху тях. Не са редки случаите когато деца, оставени без надзор, се къпят на забранени места, а това крие огромен риск за живота им.

Comments

comments