Забранява се ползването на питейна вода за поливни цели

Със заповед на кмета на Община Дупница инж.Методи Чимев, се постановява забраната за ползването на питейна вода в населените места за напояване на земеделски земи и поливане на зелени площи. При нужда в селата с недостиг на питейна вода да се въведе режимно водоснабдяване, като графикът да се доведе до знанието на населението. Забранено е и ползването на питейна вода във всички населени места в община Дупница за промишлени нужди, миене на улици и моторни превозни средства, пране на килими, измиване на площадки. Нарушителите на Заповедта ще бъдат санкционирани, съгласно разпоредбите на Наредбата за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване на територията на общината.

Comments

comments