Забраняват къмпингуването и в планините

Забрана за къмпингуване или разполагане на палатка, каравана или кемпер извън категоризираните места, предвижда промяна в Закона за туризма. Нарушителите ще се наказват с глоба от 200 лева. Това става ясно от публикувания в сайта на Министерството на туризма проект за изменение и допълнение на закона.
Създава се нов член 207а, който предвижда:
(1) За къмпингуване или разполагане на палатка, каравана или кемпер извън категоризираните по този закон къмпинги се наказва с глоба 200 лв. (2) В случаите по ал. 1, когато от къпмингуването e настъпило увреждане на пясъчните дюни, флората и/или фауната, замърсяване на околната среда, пожар и/или 49 други вредни последици за природата, наказанието е глоба в размер на 1000 лв., освен ако деянието не подлежи на по-тежко наказание. Лицето носи и имуществена отговорност за причинените вреди. (3) Който предоставя обособени терени за къмпингуване в нарушение на разпоредбата на чл. 128, т. 1, б. „л” се наказва с глоба в размер на 3 000 лв. или имуществена санкция в размер на 5 000 лв.”.
Проектозаконът е публикуван за обществено обсъждане, като предложения за промяната му могат да се изпращат в срок до 15 март, 2016 година.

Comments

comments