Живущи в жилищна сграда на улица „Клокотница“ 4 в Благоевград, няколко години се борят срещу незаконните действия на строителя Серафим Чанев

Живеещи в нова кооперация на улица „Клокотница“ 4 в квартал Еленово , се опитват от няколко години да преборят незаконосъобразните действия на строителя Серафим Чанев и сина му. През 2008 година е издаден Констативен акт /образец 15/, но до момента все още няма издадено удостоверение за ползване.
Вместо сградата да се приведе в завършен вид и узакони съобразно Закона за устройство на територията ,за да може да се обитава нормално, строителите Чаневи извършват абсолютно незаконно строителство като превръщат тавана в етаж,заради което е разрязана цялата цялата конструкция на покрива.
Освен това Чаневи си позволяват да преграждат и общи части на сградата,така живущите нямат достъп дори до главния водомер.Преградени са и части от техен и чужд имот , с което са ограничили достъпа с автомобил на хората до гаражите, които са закупили.Според строителя това не са гаражи ,а складови помещения,за които преди да ги закупят обаче е твърдял, че ще се ползват като гаражи.За да ограничи достъпа до въпросните помещения ,Чанев е паркирал свой автомобил на пътя за гаражите.
Потърпевшите многократно са се обръщали към към отдел „Архитектурно-строителен надзор“ в община Благоевград, отговорът на сигналите е меко казано „странен“,според Ирена Малчева- старши специалист в АСК, да превърнеш триетажна сграда в четириетажна е НЕСЪЩЕСТВЕНА ПРОМЯНА.
Публикуваме без редакторска намеса исканията на живущите в сградата:
„1. Възстановяване на покрива във вид, в който сме се съгласили да закупим апартаментите в тази сграда.
2.Да се довърши фасадата на сградата и на първия етаж.
3.Да се довърши електрическата инсталация,тъй като по общите части навсякъде стърчат проводници от разклонителните кутии.
4.Да се премахне вратата , която е монтирана в коридора при складовите помещения, което ограничава достъпа до общите части и главния водомер.
5.Да се направи вертикална планировка около сградата , така че се подсигури достъп с автомобил.В момента ,за да стигнем до там минаваме през чужд имот,в близост до висока 3 метра масивна стена изграждана от съседа от Юг, която е и подкопана от нашите строители, напукана е и може всеки момент да падне.“

Кой трябва да си свърши работата оставаме на вас да прецените, а ние ще следим темата и ще ви информираме своевременно.

Comments

comments