Жена ще отговаря пред съда в Благоевград за измама с евросредства

Окръжна прокуратура – Благоевград внесе в съда обвинителен акт срещу Ц.Т.Т. за представяне на неверни сведения с цел получаване на средства, предоставени от Европейския съюз. На 04.12.2012 г., в гр. Благоевград, обвиняемата Ц.Т.Т. пред експерт в Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” в града, отдел РРА-Разплащателна агенция, представила неверни сведения в Заявление за подпомагане, декларирайки, че същата не дължи задължения към Републиканския бюджет и ползвайки се от фалшиво удостоверение за наличието или липсата на задължения. По този начин, независимо че към датата на подаването на сведенията, същата е имала задължения в размер на 1 231.39 лв., чрез незаконни действия е успяла да получи средства, предоставени от Европейския съюз на българската държава – а именно сумата от 2 345.60 лв. Субсидията била осигурена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от Програмата за развитие на селските района за периода 2007-2013 г. Предстои Окръжният съд в града да насрочи първото заседание по делото.

Comments

comments