Е-списание „Проблеми на постмодерността“ с гл. редактор доц. дн Д. Пейчева индексирано в Ерих плюс

Изключително добра новина за Югозападен университет „Неофит Рилски“ е че, е- списание „Проблеми на постмодерността“ с главен редактор доц. дн Добринка Пейчева вече е индексирано в една от особено престижните световни научни системи „Ерих плюс“.
Списанието стартира в двуезичен формат (български и английски ) през 2011 година по инициатива на главния редактор и ръководител на Лабораторията по социология към катедра Социология, Философски факултет – доц. Добринка Пейчева. Оттогава до днес в списанието се публикуват оригинални статии, реферирани от независими рецензенти, съблюдаващи високи научни стандарти.
В три броя на година свое място намират автори от сферата на хуманитаристиката и социалните науки, от научната фантастика и изкуството, както и рецензии на събития от научния и артистичен живот.
В редакционния съвет на списанието са включени водещи учени от страната и чужбина с приноси в съответната им научни области.
Списанието е в процес на индексиране и от други световни научни системи.

Comments

comments