ЕК порицава България заради високото съдържание на вреден за здравето въздух

Европейската комисия ще заведе дело срещу Белгия и България в Съда на ЕС заради трайно високите равнища на прахови частици, които представляват сериозна заплаха за общественото здраве, съобщи БТА.
Независимо, че държавите от ЕС имат задължението да осигурят добро качество на въздуха, в продължение на няколко години на много места има сериозни проблеми в това отношение.
Според проучвания всяка година лошото качество на въздуха е причина за смъртта на повече хора, отколкото загиват при пътни произшествия.
Именно фините прахови частици са резултат предимно от човешки дейности – транспорт, промишленост и битово отопление, и причиняват дихателни проблеми, рак на белия дроб и преждевременна смърт. От 2005 г. насам със законодателството на ЕС са определени пределно допустими стойности за прахови частици с диаметър, по-малък от 10 микрона.
Когато се отчете превишение на тези стойности, държавите в ЕС приемат планове за качеството на въздуха, които трябва да включват подходящи решителни и перспективни действия, така че периодът на превишение на стойностите да бъде възможно най-кратък.
Необходимо е да се подобри качеството на въздуха и ЕК предприема мерки по отношение на случаите на неспазване на нормите с надеждата, че членките на съюза ще предприемат по-решителни мерки за справяне с проблемите, пише в съобщението на комисията.
У нас въпреки че бяха предприети мерки и от 2011 г. насам в повечето места за наблюдение са отчетени известни намаления на вредните частици, данните показват трайно превишаване на годишните и/или дневните пределно допустими стойности във всички шест зони и агломерации, с изключение на Варна, където годишните пределно допустими стойности не са превишени веднъж – през 2009 г.
Обявеното днес решение бе предшествано от мотивирано становище, изпратено през юли миналата година. Комисията даде в ход постановления и срещу Швеция заради лошото качество на въздуха, като изпрати мотивирано становище.

Comments

comments