ЕК: Българската икономика с 1 процентен ръст през тази година

Европейската комисия е с очаквания икономиката на България да нарасне с 1 на сто през 2015 г., показва пролетната прогноза на експертите от Брюксел. Новата оценка изпреварва предишните очаквания на ЕК от есента на 2014 г.
Тогава Брюксел прогнозираше, че българската икономика ще се разшири с 0,6 на сто през тази година.
Що се касае до 2016 г. Европейската комисия прогнозира 1,3 на сто ръст спрямо предишната прогноза за разширение от 1%. Поглеждайки към ЕС като цяло, от Европейската комисия изтъкват, че благоприятните икономически условия оказват положително въздействие върху растежа в блока. Според очакванията тези краткосрочни фактори ускоряват иначе умерения цикличен подем.
Икономистите прогнозират, че брутният вътрешен продукт на 19-те страни от еврозоната ще нарастне с 1,5% в сравнение с предишната оценка за разширение от 1,3%. Те също така прогнозират ръст в 28-членния ЕС в размер на 1,8% спрямо 1,7% в предходната оценка.
От Европейската комисия напомнят, че в подкрепа на икономиките на Стария континент действат едновременно редица фактори — все още относително ниското равнище на цените на нефта, стабилният растеж на световната икономика, продължаващото обезценяване на еврото, както и благоприятните икономически политики в ЕС.
Според Комисията провежданата от Европейската централна банка политика на увеличаване на паричната маса оказва значително въздействие върху финансовите пазари, като допринася за понижаване на лихвените проценти и очаквания за подобряване на условията на кредитиране. Като цяло неутралната политика по отношение на фискалната дисциплина, която се прилага в повечето страни от ЕС, също насърчава растежа.
С времето се очакват и първите резултати от прилагането на структурните реформи и Плана за инвестиции за Европа, допълват от ЕК.

Comments

comments