Експерти консултират земеделци в Симитли

Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) организира три изнесени приемни в област Благоевград през януари. Приемната за Симитли ще се проведе в Общинската служба по земеделие на 14.01.2016 г. – от 11:00 до 15:00 ч.

Целта на приемните е да се разшири и улесни достъпа на земеделските производители до консултантските услуги на службата. По време на изнесените приемни земеделските производители могат да получат на място актуална информация и съвети в областта на земеделието и развитието на селските райони включително и за възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., схемите за директни плащания и националните схеми за подпомагане.

Comments

comments