Европейците посрещат разходите все по-трудно, българите имат най-голям проблем

През второто тримесечие на 2022 г. повечето граждани на страните от Европейския съюз все по-трудно са свързвали двата края в сравнение с предходните тримесечия като отражение на растящите цени от началото на годината. Това сочи публикувано вчера изследване на европейската статистическа служба Евростат, проследяващо въздействието на пандемията от коронавирус върху условията на живот в 11 страни членки, предаде БТА.

През периода април – юни 2022 г. делът на населението, което свързва двата края лесно или много лесно, варира силно в държавите от ЕС, участващи в изследването. Най-малко хора са посрещали разходите си, без да изпитват затруднения, в България, като едва 3.6 на сто от българите са изразили подобно мнение.

На другия край на скалата – най-висок е делът на хората, които лесно са посрещали разходите си за живот, във Финландия – 40.5 на сто.

Един от четирима европейци смята финансовото си състояние за "несигурно"

Един от четирима европейци смята финансовото си състояние за „несигурно“

Във всяка от деветте европейски страни, за които има данни, делът на хората, които са отговорили, че лесно или много лесно свързват двата края, е намалял през второто тримесечие спрямо първото, с изключение на Италия (+0.3 процентни пункта – п.п.). Най-много този дял се е свил в Словения (-4.4 п.п.) и Австрия (-4.0 п.п.).

От друга страна, делът на хората, които трудно свързват двата края, се е увеличил във всички страни, обхванати от проучването, с изключение на Словения (-0.1 п.п.) и Финландия (-0.5 п.п.).

 

Възможност на хората да "свързват двата края" много трудно или трудно

© Евростат

Възможност на хората да „свързват двата края“ много трудно или трудно

 

Отново през второто тримесечие, на тримесечна основа, най-голямо увеличение на този дял е регистрирано във Франция (+5.6 п.п.) и Австрия (+2.7 п.п.).

Делът на населението, което трудно е свързвало двата края, варира сред страните: от 11 на сто във Финландия до 39.8 на сто в България.

Данните показват и че над 20 на сто от хората са имали затруднения да свързват двата края в България, Словакия, Италия и Франция.

Comments

comments