Европейска нощ на учените в Благоевград

Европейска нощ на учените 2016
•На 30 септември (петък) България се включва в Европейската нощ на учените с мащабна програма в 14 града и населени места в цялата страна
•За първи път Благоевград участва в Европейска нощ на учените

Европейската нощ на учените е мега събитие, което се случва едновременно в стотици градове в цяла Европа и по света в последния петък на месец септември. В тази нощ университетите и научните институти отварят врати и организират събития за широката публика.
10-тата Европейска нощ на учените в България ще се проведе на повече места от всякога. Мащабната програма в нощта на 30 септември (петък) включва събития в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Стара Загора, Благоевград, Сливен, Габрово, Котел, Жеравна, Медвен и Рожен.

Европейска нощ на учените в Благоевград

30 септември (петък) 2016
 18:00-19:00 часа
 Югозападен университет „Неофит Рилски“
Магия FRESH: нощ на отворените врати в изследователски структури в ЮЗУ „Неофит Рилски“
В рамките на „Европейска нощ на учените 2016“ Югозападен университет „Неофит Рилски“ ще осигури достъп до три от своите изследователски структури:
• Център за съвременни биоинформатични изследвания, където преподаватели осъществяват научно-изследователска и проектна дейност в областта на биоинформатиката, лекарствено-рецепторния дизайн, биотехнологиите, квантовата механика, информатиката и други; студенти извършват експериментални разработки и проектна дейност; разработват се математически модели;
• Център за функционални изследвания в спорта и кинезитерапията, където освен практическо обучение на студенти се извършва и изследователска и консултантска дейност със студентски и клубни отбори и центрове за възстановяване и рехабилитация;
• Иновационен център за екоенергийни технологии.

Европейски кът
Програмата за останалите градове е на http://www.nauka.bg/night
Проектът FRESH (Find Research Everywhere and Share) за Европейската нощ на учените се финансира от Европейската комисия по дейностите Мария Склодовска-Кюри на програма „Хоризонт 2020”.

Участници и партньори по проекта
Център за изследвания и анализи
Британски съвет България
Форум Наука
Форум Демокрит
София Тех Парк
Русенска търговско-индустриална камара
Агробио институт
Институт по океанология – БАН, Варна
Институт по зеленчукови култури „Марица“, Пловдив
Националния природонаучен музей при БАН
Национален политехнически музей
Технически университет – София
Технически университет – Варна
Технически университет – Габрово
Университет за хранителни технологии – Пловдив
Регионален исторически музей – Плевен
Медицински университет – Плевен
Софийски университет
Югозападен университет „Неофит Рилски“
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
Асоциацията на младите полярни изследователи
Български географски портал – Географ.БГ
Център за забавна математика
Музейко
Музей на текстилната индустрия – Сливен
Исторически музей – Котел
Природонаучен музей – Котел
НАО – Рожен

Comments

comments