Евродепутатът Мария Габриел обсъди с президента на Грузия либерализирането на визовия режим

Зам.-председателят на Групата на ЕНП в Европейския парламент и ръководител на българската делегация в групата Мария Габриел се срещна с президента на Грузия Гиорги Маргвелашвили и водената от него официална грузинска делегация в Европейския парламент. Дискусията се фокусира основно върху настоящата законодателна процедура за либерализиране на визовия режим между ЕС и Грузия, след като страната изпълни всички необходими изисквания.

Мария Габриел е докладчик на Европарламента по въпроса за премахване на визите за краткосрочно пребиваване в ЕС за грузинските граждани. В разговора с президента Маргвелашвили тя подчерта, че Грузия е стратегически партньор на ЕС и страна, която уверено върви по пътя си към Европа, по-специално чрез Европейската политика за съседство. Евродепутатът наблегна също на ясните послания от Европейската комисия и Европейския парламент, че всяка страна, която е изпълнила целевите показатели, следва да получи либерализиране на визовия режим без отлагане и да се разглежда отделно от другите.

„Либерализирането на визовия режим има най-голямо значение за гражданите и представлява инструмент за насърчаване на важни реформи. Демокрацията, върховенството на закона и човешките права също са сред съображенията за либерализиране на визовия режим. Реформите, предприети в рамките на пътната карта за визова либерализация, следва да имат траен положителен ефект както за грузинските граждани, така и за отношенията между ЕС и Грузия», наблегна докладчикът Мария Габриел.

Пред грузинския президент тя припомни значението на позицията на Съвета на ЕС за крайното решение, който заедно с Европейския парламент е съзаконодател за либерализиране на визовия режим. Сътрудничеството с Грузия също е от решаващо значение на това ниво, за да се отстрани всякакво съмнение и да бъде взето единодушно решение от институциите на ЕС за визова либерализация за грузински граждани.

Comments

comments