Д-р Камбитов бе подкрепен единодушно за член на УС на НСОРБ

Кметът на община Благоевград д-р Атанас Камбитов беше издигнат и подкрепен единодушно за член на Управителен съвет на Националното сдружение на общините в Република България. Кандидатурата му беше предложена по време на регионално заседание на Югозападен район за планиране за издигане на кандидатури за членове на Управителния съвет на НСОРБ. Съгласно разпоредбите на Устава, Югозападен район за планиране има 4 места в Управителния съвет на НСОРБ. По време на заседанието, което се проведе в зала „22 септември“ в Благоевград, бяха утвърдени кандидатурите на общо четирима кметове от предложени 6. Всички направени кандидатури по време на заседанието в Благоевград ще бъдат предложни на Общото събрание на НСОРБ. То ще се проведе на 23 и 24 февруари 2016 г. в гр. София. Освен д-р Камбитов, доверие по време на заседание на Югозападен район получи и кметът на община Гоце Делчев, който е и досегашен член на УС на НСОРБ. Той беше подкрепен от 66 делегати. За кметът на община Самоков Владимир Георгиев, гласуваха 48 делегати, а доц. Ивайло Симеонов, кмет на Елин Пелин, получи 41 гласа.

3

След като д-р Камбитов беше номиниран за член на УС на НСОРБ, той си направи самоотвод от позицията председателстващ на заседанието, а функциите бяха поети от председателя на ОбС Радослав Тасков. „Благодаря за направената номинация. Благодаря в качеството си на кмет на община Благоевград и на председател на Сдружението на Югозападните общини. Задачите на Управителния съвет са да защитава и представя общините и ние трябва да работим именно в тази посока. Нямам предвид да бъдем опозиция или да влизаме в конфронтация с централната власт, точно обратното – трябва да си партнираме. Ние трябва да бъдем индикатор на проблемите, да ги идентифицираме и да бъдем катализатор на техните решения. Трябва да бъдем в непрекъснат диалог с централната власт. Трябва да работим с народните представители, без значение от политическата им принадлежност, защото местните проблеми нямат цвят. Една от основните насоки е инициирането на законодателни промени, защото всички знаем, че в закона има и пропуски, и грешки. Другата основна посока, в която смятам, че трябва да се работи е децентрализацията. По мое мнение, децентрализацията в последно време върви в посока вменяване на ангажименти и отговорности, без осигуряване на финансов ресурс. Много е важно също така НСОРБ да се ползва като една банка на знания и опит“, каза в част от словото си д-р Атанас Камбитов.

8

По време на заседанието в Благоевград бяха издигнати и гласувани и две кандидатури за членове на Контролния съвет . Това са кметът на Ихтиман Калоян Илиев, който получи подкрепата на 48 делегати и Емил Найденов, председател на Общински съвет в Община Горна Малина, който получи 40 гласа.

Comments

comments