Държавният план-прием за учебната 2023/2024 г. бе съгласуван от Комисията по заетост към Областния съвет за развитие

На заседание на  Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие, под председателството на областния управител Стоян Христов, бе приет държавният план-прием и допълнителният държавен план-прием за учебната 2023/2024 г. за област Благоевград.

Началникът на РУО- Благоевград- Ивайло Златанов, представи анализ за състоянието на училищната мрежа и изготвеното обобщено предложение за държавен план-прием и допълнителен държавен план-прием за област Благоевград за учебната 2023/2024 година.

Броят на образователните институции в област Благоевград, които ще реализират държавен план-прием след VII клас е 60, разпределени в професионални и профилирани гимназии, средни и обединени училища. Предложени са общо 128 паралелки с 3 328 места в тях при пълнямост 26 ученици. През учебната 2022/2023 г. в седми клас се обучават 3 091 ученици на територията на областта.

Предложението за държавния план-прием в V клас за област Благоевград предвижда 2 паралелки с 52 места при клас от 26 ученици – една паралелка в ПМГ „Акад. Сергей Корольов“, гр. Благоевград и една паралелка в ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев.

Общо за област Благоевград в X клас в обединените училища през учебната 2022/2023 г. се обучават 58 ученици, разпределени в 5 паралелки в общините Гърмен, Симитли, Якоруда и Сатовча. Предложение за допълнителен държавен план-прием за учебната 2023/2024 г. е направено от директора на НПГ „Димитър Талев“, гр. Гоце Делчев  във връзка с желанието на ученици и родители от община Гърмен, с. Долно Дряново и с. Дъбница обучаващите се 27 ученици да продължат втора степен на гимназиалното си обучение в гр. Гоце Делчев в НПГ „Димитър Талев“.

След извършено проучване сред родителите, не се утвърждава допълнителен план-прием за учениците, завършващи първи гимназиален етап е ОбУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с. Плетена, община Сатовча, учениците от ОбУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Долно Осеново, общ. Симитли и тези от ОбУ „Братя Миладинови“, с. Конарско, общ. Якоруда.

След проучванията сред родителите възниква необходимост от утвърждаване на допълнителен държавен план-прием за учебната 2023/2024 година в Неврокопска професионална гимназия „Димитър Талев“, гр. Гоце Делчев, а останалите ученици ще имат възможност, в съответствие с желанията си, да се обучават в професионални гимназии, в които има свободни места.

Комисията одобри обучение по 3 нови за областта специалности  от професии –  „Ресторантьор“, „Дизайнер“ и професия „Техник-технолог в дървообработването“ , както и 4 нови специалности за няколко общини в областта.

За учебната 2023/2024 г. форма на обучение чрез работа (дуална форма на обучение) предлагат ПЛТГ „Никола Вапцаров“, гр. Банско, Благоевградска професионална гимназия „Ичко Бойчев“ и СУ „Антон Попов“, гр. Петрич.

До края на месец април Министерството на образованието следва да утвърди държавния план-прием и допълнителния план-прием за следващата учебна година.

 

Comments

comments