Държавата покрива разходите на театъра в Благоевград

Министерството на културата ще покрие от собствения си бюджет дълговете на осем държавни оперни, театрални и балетни трупи, които са с отрицателен баланс за изминалата 2015 г., съобщават от културното ведомство.
Това са театрите в Благоевград, Смолян, Кърджали, Велико Търново и Враца, както и столичната оперета и операта в Стара Загора. Тези културни институти трябва да представят още през този месец програми за финансово стабилизиране, който трябва да включват актуализиран репертоарен план до края на тази година, разчет на очакваните приходи и разходи, програма за разплащане на просрочените задължения, мерки за повишаване на размера на приходите, оптимизиране на разходите.

Comments

comments