До три месеца ще бъде саниран първият блок в Благоевград

Десет фирми се конкурират за изпълнител на обществена поръчка за саниране на първия блок в Благоевград от Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Блокът се намира в квартал „Ален мак” №36, вх. А, вх. Б и вх. В . „ГСБ- Благоевград „ АД, „Енемона” АД, „Винстрой” ООД, „Изоглас 2005” ЕООД, „УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ” ООД, „Елитстрой” АД, „Браво- строй” ООД, „АЙ БИ СИ КОНСУЛТ” ЕООД, „Строителство и саниране- инженеринг- консулт” ЕООД, „Монолитстрой Чорбаджийски, Байкушев” ООД са имената на фирмите- участници. Максималният финансов ресурс за настоящата обществена поръчка, който община Благоевград възлага е в размер на 540 644,77 лв. без ДДС. Критерият за оценка при отварянето на ценовите оферти, предложени от фирмите е ”икономически най-изгодна оферта”. Комплексната оценка ще се изчислява на база показатели като срок за изпълнение, гаранционен срок, финансови показатели, срок на проектиране. Срокът, който община Благоевград е предвидила за изпълнение на поръчката е 65 дни, след сключване на договор за изпълнение. Благоевград бе първият град, който започна кампания по разясняване на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” и продължава да е водещ при създаване на Сдружения, сключване на договори, а вече и при реализирането на първите дейности по завършване на процеса по безплатно саниране. До този момент община Благоевград има 167 регистрирани Сдружения на собствениците, 112 подадени заявление за интерес и финансова помощ и 94 сключени договори между община и Сдружение на собствениците. Жителите на Благоевград могат да намерят необходимата им информация относно процеса на работа по програмата на сайта на община Благоевград.

Comments

comments