Доц. д-р Преслав Димитров беше избран за декан на Стопанския факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“

На общо събрание, проведено на 26 октомври 2015 г., доц. д-р Преслав Димитров беше избран с 48 положителни гласа за Декан на Стопанския факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“.

Административният опит на доц. д-р Преслав Димитров включва и един четиригодишен мандат като заместник-декан по Научноизследователската дейност в Стопанския факултет при ЮЗУ „Н.Рилски“ в периода 2011-2015 г., изпълнява длъжността ръководител на катедра „Туризъм“ в същия факултет от 2011 г. до понастоящем, член е и на Академическия съвет на Университета.

Доц. д-р Преслав Димитров е издал два самостоятелни учебника по дисциплините, които води – „Иновации в туризма“ и „Конюнктура в туристическата индустрия“. В същото научно поле са и трите студии, които публикува през последните години: „Управление на интелектуалния капитал в туризма“, „УНСС – Междууниверситетски център по управление на качеството – „QUALMANC“ и „Евристични модели за иновиране на туристическия продукт“. Доц. Димитров е автор на десетки публикации в авторитетни научни издания у нас и в чужбина. Ръководи успешно четири мащабни проекта, субсидирани от Европейския съюз.

Comments

comments