Доц. д-р Борислав Юруков е новият ректор на ЮЗУ „Неофит Рилски“

Доц. доктор Борислав Юруков е новият ректор на ЮЗУ „Неофит Рилски“.Той беше избран на Oбщо събрание на университета с 275 гласа „За“ от общо 303-ма гласували. Той наследява на поста проф. доктор на науките Иван Мирчев, който ръководи университета от 2007 година до момента.

В избора на ректор се включиха хабилитирани преподаватели, студенти и докторанти, нехабилитирани членове и административен персонал.

На заседанието, ръководено от досегашния заместник-ректор проф. Рая Матгерова, бяха избрани и нов председател и зам. председател на общото събрание в лицето на проф. Мирчев и професор Мария Кичева.

Comments

comments