Допълнително маркиране на добитата дървесина с цел пресичане пътя на незаконната сеч

До края на месец май шестте държавни горски предприятия на територията на страната ще започнат допълнително маркиране на добитата дървесина с пластмасови пластини с уникален идентификационен номер. Първото предприятие, което въведе мярката от началото на този месец във всичките си общо 38 териториални поделения, е Югозападното държавно предприятие.
„ Това е поредната мярка, предприета от Министерството на земеделието и храните, за повишаване на контрола при ползване и транспортиране на дървесина“, заяви директорът на предприятието инж. Дамян Дамянов, който присъства на демонстрация на поставяне на пластини в землището на село Поповяне, в обхвата на Държавно горско стопанство Самоков. Според инж. Дамянов, именно чрез прилагането на подобна мярка ще се възпре голям процент от незаконно транспортираната дървесина. Той подчерта, че пластините не заменят, а допълват контролната горска мярка с подробна информация и се поставят едновременно с нея и непосредствено преди експедиция. „Определен е редът, по който се маркират различните асортименти. Идеята е, че дървесина без такава пластмасова пластина, ще бъде много по-лесно разпознаваема като незаконно транспортирана дървесина“, каза още инж. Дамянов.
Междувременно от изпълнителния директор по горите инж. Тони Кръстев стана ясно, че до края на месец октомври се очаква да бъде в ход разработена система за издаване на превозни билети за обекти за преработка на дървесина. „Това ще ни даде възможност да проследяваме пътя на дървесината от сечището до мястото, за което е предназначена“, подчерта и заключи, че въвеждането на допълнителното маркиране на дървесината ще струва над 6 млн. лв. общо на всичките шест предприятие, като очакванията са в близката една година поне половината от средствата да се възстановят от намалени кражби.

Comments

comments