Докторантска научна сесия на Природо-математическия факултет към ЮЗУ „Неофит Рилски“

Природо-математическият факултет със съдействието на Студентския съвет организира „Докторантска научна сесия на ПМФ – 2016“ посветена на 40 години от създаването на Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград. Сесията ще се проведе на 15 юни 2016 г. от 10.00 часа в заседателната зала 114 на Учебен корпус -1. Основна цел на форума е да даде възможност на докторантите да представят своите научни резултати, да споделят своите търсения и достижения в областта на природните науки, както и своето участие в научноизследователската дейност на факултета.
По време на сесията ще бъде изнесен доклад от доц. д-р Димитрина Полимирова, директор на Националната лаборатория по компютърна вирусология – БАН.
Съобразно спецификата на научните направления и тематиките на докторантите, обучавани в Природо-математическия факултет, докладите ще бъдат представени в следните секции:
• Математика и информатика
• Химия
• География и екология
• Методика на обучението по природни науки
Докторантската научна сесия има конкурсен характер. Научно жури ще направи класиране на представените доклади по определени критерии. Те ще бъдат публикувани в електронен сборник и ще са достъпни на сайта на научната сесия. (http://phdss.swu.bg/)

Comments

comments