Днес представят нов стандарт за детските градини и училищата

Нов стандарт за детските градини, училищата, центровете за личностно развитие и специализираните обслужващи звена ще представят днес / 31 май / от просветното министерство. Стандартът включва реда за откриване, преобразуване, промяна и закриване на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Записани са и условията и редът за определяне на националните и иновативните училища. Новите условия трябва да влязат в сила от август, уточнява Нова тв. Тогава се очаква да заработи и на практика новият закон за училищното образование.

Comments

comments