Днес е празникът на икономистите в България

На 11 юни се отбелязва професионалният празник на икономистите в България. Той се чества от 2005 г. с решение на Министерски съвет по повод 110 години от създаването на първото българско икономическо дружество в България. То работи активно до 1948 г., когато дейността му замира. През 1964 г. е възстановено под наименованието Дружество на икономистите в България. През 1990 г. е преименувано на Съюз на икономисите в България.
Обявяването на 11 юни за професионален празник на икономистите е признание за труда им и цели да послужи за утвърждаване на самочувствието им на добри и уважавани специалисти. По този начин се подчертава и приноса им в развитието на икономиката като наука.
По случай празника се организира и конкурс за „Млад икономист”, в който участват много от учениците в икономическите гимназии в страната.

Comments

comments