Директорът на „Регионална служба по заетостта” Ст. Поповска с апел: Безработните да търсят своите трудови посредници

Над 500 свободни работни места има обявени в бюрата по труда от работодатели в различни браншове – шивашка и обувна промишленост, услуги, хотелиерство и ресторантьорство. Поповска апелира към работодатели и безработни да участват по европейските програми, защото има отпуснати много средства.
Продължава приемането на заявки от работодатели по схема „Младежка заетост”, за която са отпуснати над 35 милиона лв. за страната. Тя е отворена до края на годината или до изчерпване на финансовия ресурс. По нея има вече приети заявки за около 590 работни места. Стартира нова схема по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – „Ново работно място”. Могат да кандидатстват големи, малки и средни предприятия. Краен срок е 10 септември.
20 239 са регистрираните безработни през юни или 13,4 % е равнището на безработица. Най-много са заявени работни места от сектор преработваща промишленост – 352, ремонт на автомобили и мотоциклети – 134, селско, горско и рибно стопанство- 61, строителство – 45, хотелиерство и ресторантьорство – 39, операции с недвижими имоти – 10, образование- 7.

Comments

comments