Деца раждат деца: Бум на непълнолетни майки в Стара Загора

Общо девет деца са родени от непълнолетни майки в Стара Загора, сочат данните на Дирекция „Социално подпомагане”. От началото на годината досега са постъпили 541 сигнала за деца в риск. Само за септември те са 60.Постъпилите сигнали са за дете, останало без родителска грижа –6 сигнала;упражнено насилие над дете – 5 сигнала; неглижиране на дете – 9 сигнала ;за деца с увреждания – 4 сигнала; за деца с противообществени прояви – 2 сигнала;малолетни/непълнолетни бременни или родили деца – 9 сигнала; деца, родени от малолетни/непълнолетни майки – 9 сигнала; непълнолетни, съжителстващи с лице от противоположния пол и др. – 7 сигнала; риск от отпадане от училище – 3 сигнала; нарушен контакт на детето с отсъстващия родител – 5 сигнала; един сигнал за деца, настанени в специализирани институции и услуги резидентен тип, пише topnovini.bg.

През септември 2016 г. са издадени 15 заповеди за предприемане на мярка за закрила за дете или за реинтеграция на дете в биологичното семейство и др., от които:четири за настаняване на дете в институция, един за прекратяване настаняването на дете в Център и настаняване в семейство на роднини и близки, един за прекратяване настаняването в институция поради осиновяване, шест за настаняване в семейство на близки и роднини ,един за прекратяване настаняването в семейство на близки и роднини и реинтеграция в биологичното семейство. В Стара Загора има утвърдени 33 приемни семейства, в които има настанени 31 деца.

Comments

comments