Деца от Благоевград се обучават по програмата „Детско полицейско управление“

Програма „Детско полицейско управление“ стартира в V СУ „Георги Измирлиев“ в Благоевград. Целта е чрез реализирането ѝ децата да изградят ценностно отношение към законите, да бъде постигната ранна превенция за безопасно поведение, да придобият умения за взимане на адекватни решения в определени ситуации, да съумеят да изградят и изразяват активна гражданска позиция, като у тях да бъдат стимулирани прилежност и инициативност.
На събитието по откриване на Детско полицейско управление присъстваха секретарят на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни Иванка Трайкова, Иван Кайнакчиев, гл. експерт „Отбранително-мобилизационна подготовка“, Венцислав Гълъбов, гл. специалист „Превенция и защита при бедствия и аварии“ към Община Благоевград, представители на ОД МВР, учители и ученици.
Програмата „Детско полицейско управление“ е двугодишна, като в рамките ѝ учениците ще имат възможността да се запознаят с дейността на органите на реда, ще се научат да се справят с различни ситуации и предизвикателства в у дома, на улицата и в училище, както и да изградят умения за опазване на своя живот и този на приятелите си.
По време на откриването децата положиха клетва за отговорно и законосъобразно поведение, като получиха и отличителни знаци за принадлежност на доброволците към Детско полицейско управление – светлоотразителни жилетки и шапки, предоставени от Местната комисия за борба с противообществените прояви.

Comments

comments