Детските градини в големите градове ще задържат децата и по 12 часа

Детските градини в по-големите градове, където разстоянията също за по-големи, ще може да задържа децата и по 12 часа. Това ще става по преценка на общинските власти. Предложението касае част от подготвящия се стандарт за предучилищното образование, върху който работи МОН, обхващащ София, Пловдив и Варна. Идеята е на родителите да се предостави необходимото време, за да се придвижат до детската градина, прибирайки детето си.
В останалите градове забавачката ще бъде по 10 часа.
Оповестеният проект на стандарта за предучилищното образование се коригира, след като бяха получени много мнения от педагози по време на общественото обсъждане. В него е предвидена също възможност за почасова детска градина, като родителят трябва предварително да заяви, че ще остави детето си там, оповестява “Стандарт”.
Предоставя се и самостоятелно обучение на детето у дома по програмите на МОН. Съдейки по изказването на заместник-министъра на образованието Диян Стаматов една от дискусионните теми в новия стандарт е мястото на играта в детската градина. Стандартът предлагаше децата да учат всичко, което трябва да усвоят, включително математиката, под формата на игра. Имало обаче доста силна съпротива у част от педагозите срещу подобна идея. Те настоявали да остане сегашният вариант, при който децата усвояват новите знания в т. нар. педагогически ситуации, които са еквивалент на уроците. Стандартът трябва да бъде готов окончателно най-късно другата седмица, когато ще бъдат изчистени всички спорни въпроси.

Comments

comments