Депутатите разрешиха варенето на ракия в казани до 1000 л

Варенето на ракия в домашни условия ще може да се случва в казани с вместимост до 1000 л и през цялата година. Промяната в Закона за акцизите и данъчните складове бе приета на второ четене в пленарна зала, а предложението е на депутати от ГЕРБ, Реформаторският блок и Патриотичния фронт.

Това е поредната промяна в този закон, която на практика отменя друга промяна, направена преди по-малко от 1 година. Тогава бе решено, че ако вариш в казан с вместимост над 500 литра вече не се счита за домашна употреба и трябва да се плаща акциз. Освен това бе определен интервал, в който хората можеха да варят домашна ракия – между 1 юли до 31 декември.

Интересното е, че предишните промени бяха приети по искане на депутат от Патриотичния фронт – Емил Димитров – Ревизоро. Сега обаче ПФ са на друго мнение. „Смятаме в следващото Народно събрание още повече да облекчим и освободим целия бранш от ограничителните условия за селските казани“, каза съпредседателят на патриотите Валери Симеонов по време на дебатите.

Съгласно сегашните промени на задължителна регистрация подлежат специализираните малки обекти за дестилиране, като регистрираното лице е длъжно да уведоми писмено кмета на общината за всяка промяна на данните в искането в 14-дневен срок.

Законът дава правомощия на кмета да прекратява регистрацията по искане на лицето, при прехвърляне на фирмата на едноличния търговец или заличаването му, или когато лицето престане да отговаря на изискванията, или е предоставило неверни данни.

Съгласно промените в тримесечен срок от влизането в сила на този закон регистрираните лица, които извършват дейност като специализиран малък обект за дестилиране подават искане за регистрация до кмета на общината по местонахождение. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в държавен вестник.

Comments

comments