Ден на парковете в България

През 1999 г. по решение на Министерство на околната среда и водите, датата 28 май е определена за Ден на парковете в България.

Най-често думата парк се използва за място в града с елементи на природна среда, използвано за отдих. В зависимост от начина на използване и географското положение парковете се разделят на няколко вида – ловни паркове и паркове на провинциални имения, публични паркове, провинциални паркове, национални паркове, индустриални паркове.

На територията на страната ни са обособени 3 Национални парка: Национален парк “Рила”, Национален парк “Централен Балкан” и Национален парк “Пирин”.

Националните и природни паркове се обявяват с цел да се защитят и запазят области със специфична биологична, естетична и културна дейност. Един от най-важните аспекти на националните системи от защитени територии е процентът, който те заемат от общата територия на страната. Средно за света той е около 5,19% а за България приблизително 4,95%.

Comments

comments