Ден на отворените врати в Административен съд-Благоевград

Днес от 10.30 часа Административен съд – Благоевград организира Ден на отворените врати. Инициативата Ден на отворените врати е заложена в годишната програма за дейността на Висшия съдебен съвет и е насочена към популяризиране дейността на съда с цел постигане на по-добра информираност и прозрачност при осъществяване на съдебната дейност.

В Деня на отворените врати граждани и журналисти могат да посетят сградата на Административен съд – Благоевград, съдебна зала №1, където студенти от Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград ще представят дейността на административните съдилища, видовете дела, които се разглеждат в Административен съд – Благоевград, начина на образуване, разпределение и движение на делата.

Студентите ще представят и симулиран съдебен процес по касационно наказателно-административен характер дело.

l

Comments

comments