Ден на интелектуалната собственост в Югозападния университет „Неофит Рилски“

На 20 април 2016 г. Патентното ведомство на Република България, в сътрудничество с Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост, ще проведе Ден на интелектуалната собственост в Югозападния университет „Неофит Рилски“.
Събитието е част от поредица информационни дни, които двете ведомства организират с цел популяризиране на системата за закрила на интелектуалната собственост сред академичната общност. През този ден експерти от Патентното ведомство ще направят кратко представяне на същността, начина на функциониране и предимствата от използването на системата за правна закрила на обектите на интелектуална собственост и вредите от разпространение на фалшиви и пиратски стоки.
Едновременно с това ще бъде открит щанд, където ще се дава информация за обектите на интелектуалната собственост, ще се демонстрират електронни бази данни, в които могат да се търсят изобретения, промишлени дизайни, търговски марки. На интересуващите се ще бъдат предоставяни и безплатни материали. Щандът ще бъде разположен във фоайето на Първи корпус.
Срещата с преподаватели и студенти от Югозападния университет „Неофит Рилски“ ще се състои на 20 април (сряда) 2016 г. от 11.00 часа в Заседателната зала на Първи корпус.

Comments

comments