Движение 21 стартира поредица от срещи с неправителствени организации

„Движение 21“ на Татяна Дончева днес организира първата от поредица срещи с неправителствени организации в сферата на малкия и средния бизнес. На събитието с Балканско бюро за подпомагане на средното съсловие бяха разисквани проблемите на дребния и среден бизнес, които са сред най-потърпевшите от финансовата и икономическа криза.

На проведената среща бяха дискутирани липсата на закон за занаятите, обезличаването на ролята и дейността на Занаятчийската камара, които се очертават като сериозни проблеми в сферата на дребния и среден бизнес. Представителите на политическата партия и на неправителствената организация разискаха още демографската политика и развитието на занаятите по региони, които дават голямо отражение на пазара на труда и фирмите.

Извън икономическата тематика, бяха обсъдени дуалната система на образование, която позволява създаване на квалифицирани специалисти занаятчии.

Comments

comments