Две дами на финалната права за шеф на дирекция в НП „Пирин“

Bansko

Две дами бяха допуснати до конкурс за шефски пост в Национален парк „Пирин”. Миналия месец директорът Росен Баненски, обяви конкурс за директор на дирекция „Биоразнообразие, планове, програми и проекти”. Документи подадоха четирима кандидати – Елена Топузова, Павлина Доневичина, Димитър Клечеров и Димитър Пидов. Мъжете обаче не бяха допуснати до същинската час на надпреварата, тъй като не представиха необходимите документи. Клечеров нямал документ за придобито образование по специалността, а Пидов – документ за придобита образователно-квалификационна степен „Магистър”.

 Елена Топузова и Павлина Доневичина трябва да се явят в сградата на Дирекция „Национален парк „Пирин% в град Банско на 10 януари на писмен тест. По-късно ще има и интервю с двете.

 Изискването за заемането на длъжността е кандидатите да са с висше образование, образователно-квалификационна степен „Магистър”, в областта на биологичните науки и горското стопанство, с минимум 4 години стаж. Сред специфичните изисквания към тях са да бъдат компетентни и да познават нормативните актове за защитените територии и природозащитата, както и да имат компютърна грамотност. Препоръчително е владеенето на чужд език.

 Минималната работна заплата за тази длъжност е 950 лева. Победителят в конкурса е длъжен да ръководи дирекцията, да носи отговорност за изпълнението на задачите, да планира, организира и да контролира дейността в нея.

Comments

comments