„Да спасим Карадере“:  Над 1000 граждани изпратиха становища  за запазване на Карадере

След като стотици граждани се включиха в общественото обсъждане на ескиз на общ устройствен план на Община Бяла, проведено на 26 март и въпреки изключително кратките срокове за реакция, над 1000 граждани подадоха становища срещу представения от общината план за масивно застрояване в района на последния неразрушен черноморски плаж – този на Карадере. „Това са само становищата в подкрепа, изпратени с копие до „Да спасим Карадере“, реално обявилите се срещу застрояването са повече“, съобщават от гражданската инициатива.

Планът, представен от консорциума “План проект Бяла 2019”и, предвижда курортни селища на втора линия по целата крайбрежна ивица до Шкорпиловци и паркова зона с атркациони, преместваеми обекти и подпорна стена по крайбрежието. Урбанизирането на землищата на Бяла, Горица-Светерица и Самотино ще допринесе за бързото унищожаване на части от защитени зони „Камчийска планина“ и „Плаж Шкорпиловци“, както и за унищожаването на последната голяма незастроена местност на българското Черноморие, алармират от „Да спасим Карадере“.

В срок са подадени над 1000 становища, които настояват за преразглеждане на проекта, запазване на природата на местността Карадаре и развитие в посока природосъобразен туризъм, който едновременно да носи доходи на местната общност и да опазва природата й. Този модел може да е пример, който да е първа стъпка за промяна на деструктивната посока, в която късогледо и опасно се използва ресурса на Черноморието ни.

До месеци предстои същинското обществено обсъждане по реда на Закона за устройство на територията. „Да спасим Карадере“ ще продължи активно участието си и в следващите етапи на изготвяне на устройствения план за Бяла, използвайки всички мерки в рамките на закона за опазване на плажа на Карадере. Гражданското обединение ще предлага и икономически изгодни, иновативни решения за съхраняване на природния баланс и защита на интересите на местните общности.

Местността Карадере е една от малкото, останали съхранени без застрояване по Черноморието. Казусът Карадере включва множество закононорушения, започнали през 2004 година с опитите за застрояване на местността от крупни инвеститори. През 2015 година е плаж Карадере е обявен за природосъобразен туризъм и се ползва със специална защита. Такава обаче е отказана за местността зад плажната ивица. Закононарушенията продължават и 17 години по-късно. Решаването на казуса е в ръцете на Народното събрание за законодателни решения, и на общината, и правителството за предприемане на решителни мерки.

„Да спасим Карадере“ е гражданска инициатива, в която участват граждани от гр. Бяла. село Горица и от останалата част на страната. Групата се стреми да намери трайно решение за запазване на местността и се противопоставя на незаконосъбразните опити за застрояването й. „Да спасим Карадере“ организира пролетни и есенни почиствания на местността, поставя информационни табла със сведения за дюните на плажа, информация за защитените растителни видове в района и правила за отговорно къмпиране. Всички дейности по поддръжка на местността се извършват от доброволци със собствени средства.

Comments

comments