ДА ПОМОГНЕМ НА ЕДИН БАЩА С ТРИ ДЕЦА ДА ЖИВЕЕ!

Кристиан Георгиев е на 45 години от София. Страда от тежко онкологично заболяване. Стойността на лечението е 50.950 щатски долара в Инстанбул ( единственото място, където му дават надежда за ЖИВОТ), цена, която не включва разходи по пътуване, хотел и придружител, но е непосилна за семейството му. Животоспасяващото лечение с изотопи трябва да започне до края на месец януари 2016 г. Всеки, който желае да помогне, може да го направи, а дарителските сметки са: Eurobank Bulgaria AD
BIC:BPBIBGSF
Лева IBAN: BG96BPBI79404053481501
Евро IBAN: BG78BPBI79404453481501
Щатски долари IBAN: BG43BPBI79404153481501 Кристиан Петров Георгиев
За връзка с Кристиан Георгиев може да се използва и телефон 0878 533 011

Comments

comments