Да има ново село в Гоцеделчевско одобри правителството – казва се Попови Ливади

Правителството създаде ново населено място – село Попови ливади, на територията на община Гоце Делчев. Селото ще е в местността „Попови ливади”, която е обявена за планински климатичен курорт през 1967 г. За извършване на административно-териториалната промяна Общинският съвет на община Гоце Делчев постановил решение на 31.07.2014 г. Причина за предложението са изпълнените условия, предвидени в Закона за административно-териториално устройство на Република България – постоянно живеещо население и изградена социална инфраструктура. С промяната на статута на Попови ливади и обособяването на новото населено място през новия програмен период 2014-2020 г. общината ще може да кандидатства за финансиране по европейски програми с проекти за подобряване на условията за живот.

Comments

comments