ДАНС с линия за сигнали за терористична заплаха

Гражданите могат да подават сигнали за терористични заплахи, както и всякаква относима към дейността на Центъра информация на тел. (02) 814 70 70 и на e-mail адрес signals.nctc@dans.bg. Това съобщават от Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) във връзка с разпространената по-рано информация за възможна опасност в района на столичния хотел „Плиска“.
Припомняме, от агенцията обявиха, че не разполагат с конкретни и достоверни данни за пряка терористична заплаха по отношение на Република България и нейни задгранични представителства. Конкретният сигнал за възможен терористичен акт в София, в близост до хотел „Плиска”, е проверен и по категоричен начин е установена липса на заплаха. Отчита се запазването на рисковете за националната сигурност, свързани с наблюдавания общ ръст на тероризма в световен мащаб.
В изпълнение на законовите си функции ДАНС, съвместно с МВР и останалите министерства и ведомства, изпълнява законовите си задачи и ангажиментите си по Националния план за противодействие на тероризма в Република България.
Чрез действащия в ДАНС Национален контратерористичен център се осъществява непрекъснато взаимодействие със структури от сектора за сигурност и обществен ред в страната и с партньорските служби в непрекъснат режим, се казва още в съобщението.

Comments

comments